Kunde:

Viborg Kommune og Børne afdelingen, Regionshospitalet

Case:

Kampagne

Opgave type:

  • Visuel identitet
  • Webdesign
  • Ide- og koncept udvikling
  • Tryksager

Opgaven:

Projektet Astmanaut er udviklet for Viborg Kommune og Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Astmanaut er sat i verden for at skabe tryghed for skolebørn med astma og klæde alle omkring barnet på med viden om astma og behandlingen heraf. Hovedformålet med det visuelle udtryk, der blev udviklet til Astmanaut projektet, var at afvæbne den klassiske opfattelse af, at informationskampagner, der omhandler kroniske sygdomme, altid fremstår meget “kliniske” i deres udtryk, og derfor ofte kan virke distancerende på målgruppen. Samtidigt skulle kampagnematerialet gøre målgruppen trygge i både at bruge materialerne i kampagnen, men også trygge ved enten selv at ha’ astma eller have et barn med astma.

 

Løsningen

Løsningen lå i at arbejde med farver og fonte, der udstråler glæde og varme, og ved at bruge skønne billeder af ægte familier og børn, hvor af flere selv er berørt af astma. Desuden skabte vi konsekvent i alle layouts en klar prioritering af information og budskaber for at hjælpe målgruppen igennem en større informationsmængde omhandlende et emne, der ofte kan få selv den bedste læstehæst til at falde fra.

Helle Pagh
Kontakt:
Helle Pagh
Senior Account Planner
Astma
Astmanaut 2
Astmanaut3
astmanaut4
astmanaut5
astmanaut6