Kunde:

Viborg Ungdomsskole

Case:

Strategi, identitet & website

Opgave type:

  • Strategi
  • Branding
  • Visuel identitet
  • Logodesign
  • Webdesign

Opgaven

Viborg Ungdomsskoles lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne. Siden er Viborg Ungdomsskole vokset enormt i størrelse og udbud, og er i dag et stort ungdomsunivers med mange afdelinger med vidt forskellige mål, formål og målgrupper. På den baggrund fik vi til opgave at skabe en ny tiltrængt sammenhæng, struktur og gennemsig­tighed på tværs af institutionen, så de mange målgrupper og interessenter alle kunne identificere sig med Viborg Ungdomsskole og det store fællesskab.

I forlængelse af den nye organisationsstruktur skulle vi også skabe en ny identitet og udvikle et nyt moderniseret website.

 

Løsningen

Viborg Ungdomsskole favner utrolig bredt, og det krævede præcision i processen at få skabt en sammenhængende struktur og et hierarki som kategoriserer alle de mange afdelinger på en logisk, enkelt og korrekt måde. Samtidig skal den nye struktur og identitet bidrage til at skabe ligeværdighed og respekt mellem de mange mennesker og kompetencer, som skolen favner.

Det nye logo er en evolution af det oprindelige logo – i en mere enkel, stram og moderne udgave. Idéen var at skabe et ikon som kan binde strukturen og identiteten sammen på tværs af hele institutionen. Hver af de fire nye ben i organisationen er fælles om det nye ikon og den nye grafiske stil, men har fået hver deres markante farve som giver en klar differentiering af afdelingerne og de mange underafdelinger. Det nye logo-system giver et klart billede af afsenderen, men har stadig en stærk kobling til Viborg Ungdomsskole og det store fællesskab.

Desuden er der blevet udviklet en omfattende grafisk værktøjskasse og et stort skabelon-system, så Viborg Ungdomsskoles egen grafiske afdeling selv kan arbejde videre med de mange materialer.

Det nye website er ligeledes bygget ovenpå den nye struktur og identitet. Websitet er blevet mere tidssvarende grafisk og har fået en logisk struktur, som gør det let at navigere rundt i for alle målgrupper.

 

Resultatet

Viborg Ungdomsskole har med den nye struktur og den moderniserede identitet fået en række solide værktøjer, så de kan kommunikere deres budskaber klart og effektfuldt – både internt og eksternt – og har samtidig opnået en større forståelse og sammenhørighed blandt de mange elever og ansatte. Alle skolens målgrupper har taget godt imod den nye identitet, og den nye grafiske værkstøjskasse har givet skolen et solidt kommunikations-fundament til fremtiden.  

 

Facts

Viborg Ungdomsskole er en kommunal institution, som tilbyder cirka 100 forskellige fritidstilbud til unge i Viborg Kommune og har 15 ungdomsklubber fordelt over hele kommunen. Desuden tilbydes der dagundervisning – blandt andet 10. klasse, Erhvervs Grunduddannelsen (EGU), Forskolen & Unge Projekt (UP). 

Jes Ejsing
Kontakt:
Jes Ejsing
CEO / Partner
VU_logo
Farver og skrift
Forsider + Navnesystem
Skabeloner
Web