01

ASTMANAUT

Projektet Astmanaut er udviklet for Viborg Kommune og Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Og er sat i verden for at skabe tryghed for skolebørn med astma, og klæde alle omkring barnet på med viden om astma og behandlingen heraf.

Vi har hjulpet Viborg Kommune og Børneafdelingen med at skabe en Astmanaut-kampagne. Ofte fremstår informationskampagner i forhold til kroniske sygdomme meget ”kliniske” i deres udtryk. For ikke at distancere fra målgruppen udviklede vi et visuelt udtryk i øjenhøjde. Og i børnehøjde. Kampagnematerialet skulle samtidig gøre målgruppen trygge i forhold til at bruge materialerne i kampagnen, men også trygge ved enten selv at have astma eller have et barn med astma. Vi arbejdede derfor med farver og fonte, der udstråler glæde og varme. Kompletteretaf skønne billeder af familier og børn, der faktisk er berørt af astma. For at hjælpe målgruppen igennem en større informationsmængde om et emne, der ofte kan få selv den bedste læstehæst til at falde fra, skabte vi i alle layouts en klar prioritering af information og budskaber. Trygt. Og vedkommende. 

Top luft

03

05

06

07

08

8,1

04

09

10

11