01

DANIA CONNECT 

Transportbranchen vejer tungt i regnskabet over verdens samlede udslip af CO2 – og spiller af samme grund en central rolle i den grønne omstilling. Hos Dania Connect A/S, en af Danmarks største indlandstransportører af skibscontainere, valgte ledelsen i 2020 at sætte bæredygtighed øverst på agendaen og redefinere sit brand.

Første skridt i den omfattende transformation af den mere end 80 år gamle transportvirksomhed med en fortid under A.P. Møller-Mærsks syvtakkede stjerne var at udarbejde en samlet strategi for virksomhedens ansvarlighed. Til den opgave blev konsulenthuset kissCSR, der er specialister i rådgivning inden for bæredygtighed, hentet ind. 

Da bæredygtighedsstrategien med dens indsatsområder, mål og midler var på plads, blev stafetten givet videre til Won Won. De to ejere af virksomheden havde på det tidspunkt i processen besluttet, at virksomheden skulle ændre navn fra det daværende Dania Trucking A/S til Dania Connect A/S. 

Opgaven for Won Won havde ni overskrifter:
- Visuel identitet, herunder re-design af logo
- Kommunikationsplatform med afsæt i bæredygtighedsstrategien
- Kernefortælling med ansvarlighed som et centralt element
- Payoff til at understøtte kernefortællingen
- Konceptualisering af bæredygtighedsstrategiens indsatser og mål
- Website, design og indhold
- Profilvideo med fokus på ansvarlighed
- Intern lancering og forankring af det nye brand
- PR i forbindelse med navneskiftet og den nye brandidentitet

Top luft

ekstra

OPDATERING AF VISUEL IDENTITET OG NYT PAYOFF

Visuel identitet
Nøgleordet for denne del af opgaven var evolution frem for revolution. Det var således vigtigt at bevare brandets visuelle rødder og ikke mindst den blå farve. Løsningen blev derfor en ny logotype og en nænsom justering af selve logoet.

Payoff
Et godt payoff fungerer som den ultimative bouillonterning af brandets kernefortælling. Samtidig må det gerne have flere lag, så man som modtager kan gå på sproglig opdagelse i det og læse det på mere end én måde. For at kommunikere både Dania Connects kerneydelse – at flytte containergods – og virksomhedens ansvarlighed i forhold til sikkerhed, miljø og beskyttelse af selve godset, skabte vi payoffet ”Moving Goods. With Care”. Ordet ”care” kan i den her sammenhæng både betyde ”omsorg”, ”omhu” og ”forsigtighed”.

Top luft (1)

02

03

04

05

06

07

08

Top luft (3)

”En ting er at skabe en bæredygtighedsstrategi med indsatser og mål. Noget andet er at forankre initiativerne i virksomhedens kultur og kommunikere dem, så bæredygtigheden tilfører merværdi til brandet. Hos Won Won fik vi hjælp til både den interne og eksterne kommunikation, og særligt konceptet ”De ni omtanker” har givet os en effektiv kommunikationsplatform til at formidle vores bæredygtighedsinitiativer. I det hele taget har Won Won sat deres markante aftryk på vores revitaliserede brand lige fra formuleringen af en ny kernefortælling til visuel identitet, profilfilm, website og PR.”

Frank Kruse-Jensen

DirektørDania Connect A/S

daniaconnect.dk
Testimonial - Dania
Top luft (4)

09

PROFILFILM

 

Et centralt element i den nye kommunikation for Dania Connect er den profilfilm, Won Won har skabt sammen med fotografen Morten Koldby. På 1 minut og 21 sekunder fortæller vi historien om virksomheden, dens rødder og dens fokus på at agere ansvarligt på alle parametre.

Filmen indgår både i sin fulde form og som kortere klip uden lyd på Dania Connects nye hjemmeside.

Top luft (5)

Showreel
10

KONCEPTUALISERING

Dania Connects bæredygtighedsstrategi favner bredt og omfatter således ni indsatsområder med hver sine mål og delmål. Det gælder eksempelvis nedbringelse af virksomhedens CO2-aftryk, sikker kørsel, arbejdsforhold og medarbejdernes trivsel og sundhed.

For ledelsen, der har arbejdet intensivt med detaljerne, giver hvert eneste ord og tal i strategien fuldkommen mening. For medarbejdere og omverden kan sådan en bæredygtighedsstrategi imidlertid hurtigt blive forholdsvis tungt stof.

Vores løsning på den udfordring var at skabe et sprogligt og visuelt koncept, der fungerer som en kommunikationsmæssig paraply for de mange budskaber. 

Konceptet hedder ”De ni omtanker”. Hvert indsatsområde med tilhørende mål i bæredygtighedsstrategien er formuleret ud fra en fælles sproglig skabelon og desuden visualiseret i et design med tilhørende illustrationer.

”Konceptualiseringen af vores bæredygtighedsstrategi betyder, at den er blevet jordnær og vedkommende for alle,” fortæller direktør Frank Kruse-Jensen og tilføjer, at både den interne og eksterne respons på ”De ni omtanker” har været ganske overvældende.

Top luft (6)

11