01

EN GOD FORMIDLING ER
DEN HALVE HISTORIE

I mere end 170 år har Skive gemt på en særdeles god historie – lige midt i bykernen. Her er en del af den gamle toldsti fra dengang, alle Danmarks købstæder var indhegnet med et højt plankeværk, nemlig bevaret.

Og da Skive Kommune som led i en fornyelse af bykernen besluttede at bringe den gamle sti til live og formidle dens spændende historie til byens borgere og besøgende, blev Won Won efter et udbud sat på opgaven.

Historien om Toldstien i Skive tager sin begyndelse ved udgangen af år 1700, da Frederik 4. udskriver en ny hovedlov om ”konsumtionens oppebørsel i Danmark” (hvilket på godt nudansk betyder, at der skulle kradses flere forbrugsafgifter ind til den slunkne statskasse). For at forhindre bønderne i at smugle deres varer ind til byboerne uden at betale afgift til kongen, blev der opført plankeværk rundt om alle købstæder. Al ind- og udkørsel skete herefter gennem byporte, hvor konsumtionsbetjente nidkært sørgede for at opkræve afgifterne. Om natten gik tolderne deres faste vagtrunder på ydersiden af plankeværket, og derved trådte de efterhånden den sti, der i Skive siden blev døbt ”Toldstien”.

Da konsumtionsafgiften – og med den også plankeværkerne – blev sendt på pension i 1852, lå den nedtrådte sti tilbage. Og det er 700 meter af denne sti, der stadig kan følges gennem Skives bymidte.

03

Citat test

04

05
06

Fra allerførste færd i samarbejdet viste Won Won et imponerende engagement og en indlevelse, der tydeligt skinner igennem og løfter de forskellige kommunikationselementer

 

Tonie Holmberg

Udviklingskonsulent, Skive Kommune

07

08

09

Citat test

.

Kongens mønt

For at synliggøre stien havde kommunen som led i et bykerneprojekt finansieret af Skive Kommune og Bolig- og Planstyrelsen i 2019 bl.a. fået fremstillet et stort antal skillinger i messing.

Skillingerne er ”strøet” langs stien (fastgjort i underlaget). Samtidig er der udformet ti smukke dæksler, som fordelt undervejs på stien formidler hver sin lille fortælling fra Skives historie, både under konsumtionsafgiftens æra fra 1700-1852 og senere.

10
11

Citat test

12

13

GAMMEL HISTORIE.
NUTIDIG FORMIDLING

 

Omdrejningspunktet for den bredere formidling blev et helt nyt website, toldstien.dk, og en tilhørende folder. Både website og folder er designet og tekstet med afsæt i, at de ikke mindst skal fange interessen hos børn fra 5. klasse og op.

På sitet er der derfor bl.a. brugt små animationer, ligesom man som besøgende kan udfolde historien om Toldstien på forskellige måder undervejs.

Websitet indeholder fx en række små Skive-anekdoter. Dem kan de besøgende enten læse selv eller få dem læst op af en af landets mest populære lydbogsindlæsere, Paul Becker.

I udviklingen af hjemmesiden har det i øvrigt været afgørende at leve op til de tilgængelighedsprincipper, der gælder for offentlige myndigheder (og som alle hjemmesider i øvrigt bør følge). Toldstien.dk formidler derfor en historie, der rækker mere end 300 år tilbage … på en måde, der er helt og aldeles ”anno 2021”.

15

Citat test

16

17

Citat test

.

Den Store Møntjagt

For at aktivere både skolebørn og andre historieinteresserede indeholder formidlingen en særlig skattejagt – Den Store Møntjagt. Her skal deltagerne følge (og tælle) kongens skillinger langs stien.

Samtidig skal de undervejs svare på spørgsmål om nogle af dækslerne og nogle af de historiske bygninger, der er bevaret i bykernen. Efter veludført møntjagt kan børnene hente et flot diplom (underskrevet af Skives byfoged anno 1700), sjove stickers og fem guldmønter (af den velsmagende slags) i en af Skives banker eller i den lokale chokoladeforretning.

18
19

Citat test

20

TOLDSTIEN
PÅ SKOLESKEMAET

Som et særligt element i formidlingen af Toldstien er der udformet en række skoleopgaver, hvoraf nogle kræver en fysisk tur ad stien, mens andre kan laves i klasseværelset.

Opgaverne er lavet med afsæt i en workshop hos Won Won, hvor det kreative team sammen med tre folkeskolelærere fra Skive Kommunes skoler og kommunens projektleder brainstormede sig frem til en bruttoliste af opgaver og svar, som siden blev finpudset af kommunens egne eksperter. 

Skoleopgaverne kan downloades via et selvstændigt menupunkt på toldstien.dk.

22

Citat test

23

24
25

Citat test

26

Citat test

Won Won gav nyt liv til en gammel historie

"Toldstien er et 700 meter langt stykke byhistorie, der siden 1707 har snoet sig gennem Skives bykerne. I tæt samarbejde med Won Won er det lykkedes at skabe et inspirerende univers, hvor stien og den bagvedliggende historie bringes til live, både visuelt og i ord. Til det online univers på toldstien.dk har Won Won tillige haft fokus på de nyeste tilgængelighedsprincipper. Ud over et spændende formidlingsunivers, der taler til både børn og voksne, har vi derfor fået et produkt, der fuldt ud lever op til tidens online krav. Jeg er på alle måder begejstret."

Tonie Holmberg

Udviklingskonsulent, Skive Kommune

toldstien.dk
27
28