01

VIBORG INGENIØRERNE

Vi har hjulpet Viborg Ingeniørerne med at udvikle en visuel identitet. Det resulterede i et bomærke med et rumligt synsindtryk og associationer til en bygning. Et moderne og enkelt monogram – et kvalitetsstempel for Viborg Ingeniørernes arbejde. Ligeledes findes initialerne V og I i bomærket.

Viborg ingeniørerne satte de første streger tilbage i 1963 og huser i dag 40 ansatte. De mange års erfaring har skabt et fundament af høj kvalitet og ekspertise indenfor byggebranchen.

Vi har hjulpet Viborg Ingeniørerne med at udvikle en visuel identitet, hvor netop kvalitet, ekspertise og innovation skulle danne rammerne for deres fortælling. Med inspiration fra ingeniørens tekniske tegninger og matematiske ligninger, udformes en visualisering af den todimensionelle arbejdstegning. Det isometriske grid bliver fundamentet, hvorfra der skabes en tredimensionel, solid konstruktion. Det resulterede i et bomærke med et rumligt synsindtryk og associationer til en bygning. Et moderne og enkelt monogram – et kvalitetsstempel for Viborg Ingeniørernes arbejde. Ligeledes findes initialerne V og I i bomærket.

Sammen med farve, skriftvalg og et 5.element bindes den visuelle identitet sammen  – en identitet som understøtter virksomhedens værdier. Innovation, kvalitetssikring, ekspertise og tryghed

Top luft

02

04

03

06

07

08