Opdatering eller total re-branding?

Opdatering eller total re-branding?

Det er et spørgsmål og en udfordring, som alle virksomheder på et tidspunkt står over for. De ved, der er noget ved deres brand, der trænger til at blive fikset – men de er usikre på, hvor dybt problemet stikker; om problemet kun ligger på overfladen, eller om det kræver en decideret genstart.

At opdatere sit brand er at genopdage og re-designe jeres visuelle udtryk. Det handler primært om brandets visuelle identitet, logo, farver, billedstil, layouts osv. Effekten af sådan en opdatering skal dog ikke undervurderes, da den kan bidrage til at skabe store og vidtrækkende resultater. Til gengæld ændrer en brand-opdatering ikke selve brandets DNA eller markedsposition.

En re-branding derimod er en total repositionering af jeres brand og fokuserer derfor på langt flere aspekter af jeres brand end blot det visuelle. Det er at efterlade det gamle brand i vejkanten og udstikke en helt ny retning. Arbejdet med at finde den nye retning kræver dybdegående research og metodisk strategisk planlægning, der kommer til at berøre næsten alle aspekter af virksomheden fremadrettet.

Da der således er udtalt forskel på en brand-opdatering og en re-branding, er det afgørende at vælge rigtigt fra start. Ellers risikerer du at skulle genbesøge hele processen igen allerede inden for et par år.

Vi vil nu dykke dybere ned i, hvad en brand-opdatering og en re-branding indeholder, begyndende med de generelle udfordringer, som de hver især løser.

Re-branding:

Sammenlignet med en brand-opdatering er re-branding en total repositionering af jeres virksomhed. Det er en grundlæggende genstart for virksomheder, der slås med de udfordringer, som store ændringer i markedet kan medføre, fx ændringer i forretningsmodellen eller strategien eller måske ligefrem en PR-krise. Med en re-branding efterlader du derfor alt det, som dit brand var engang for i stedet at forløse et nyt og anderledes potentiale.

Re-branding er den rette beslutning, når dit nuværende brand simpelthen ikke er levedygtigt længere. Det er et stærkt signal til markedet om, at en ny strategi er sat i værk, et signal om at I ikke længere er bundet til alt det, der har ført jer til den nuværende tilstand, men at I er på vej i en ny fremtidssikret og ambitiøs retning. Det giver sig selv, at en re-branding er mere tids- og budgetkrævende end en brand-opdatering. Det potentielle udbytte er til gengæld også betragteligt større.

Re-branding giver jer muligheden for at slippe fri af eksisterende opfattelser og associationer, som måtte hæfte sig til jeres brand. Det behøver ikke nødvendigvis at være negative associationer; ofte repræsenterer de blot en position, som du ikke længere kan bygge videre på. En virksomhed, der eksempelvis har brandet sig stærkt på “meget for pengene”, kan måske med tiden få behov for at ændre deres position i markedet fra “lav pris” til “høj kvalitet”.

Virksomhedsledere har ofte tendens til at lade et dårligt brand afgå ved døden. Men det er afgørende vigtigt, at der ligger en plan klar, inden man inviterer til gravøl. Dybdegående research og strategi er den eneste måde, der sikrer dig en evidensbaseret plan for dit brands fremtid.

Selvom du kan lave en brand-opdatering uden forudgående research og strategiarbejde, vil du aldrig lykkes med en re-branding uden disse kritiske indsatser. Kun ved at researche kan du fuldt ud forstå, hvad der rører sig hos dine nøgleinteressenter – både interne stakeholders, herunder ledelsen, medarbejdere og bestyrelsen, og hos eksterne stakeholders såsom kunder, investorer, strategiske partnere osv. Og kun ved at arbejde strategisk med jeres mission, vision, værdier, konkurrencemæssige fordele og kundeløfte kan I definere brandets nye plads i markedet.

Brand-opdatering:

En brand-opdatering er et nyt ansigt til brands, der grundlæggende er stærke, men som føler, at de er gået lidt i stå og ser outdatede ud. Processen fokuserer primært på at genopdage og re-designe jeres visuelle udtryk. Opdateringen kan dog også have afledte effekter på virksomhedens kultur, processer, produkter og services. En fornyelse af jeres udtryk kan være effektivt i forhold til at sætte skub i væksten og få pustet ny gejst ind i organisationen.

En brand-opdatering er grundlæggende en taktisk manøvre, der ofte igangsættes for at sikre at brandet holder sig opdateret i forhold til bevægelser og fremtidige udviklinger i markedet. Virksomheder, der forbliver stillestående, imens deres konkurrenter genopfinder sig selv med nye udtryk og opdaterede måder at kommunikere på, kan kun forvente, på overraskende kort tid, at tabe deres konkurrencemæssige fordele på gulvet.

Men lad dig ikke snyde af navnet. En brand-opdatering kan være et vidtrækkende initiativ, der redefinerer jeres visuelle udtryk på tværs af utallige touchpoints. Processen kan endda resultere i fravalget af produkter og ydelser, der underperformer. Det er taktiske beslutninger som disse, der er med til at give opdateringen sin styrke. I er ikke i gang med at redefinere jer som virksomhed, I kaster blot det af jer, som bremser jeres udvikling, og I slipper dermed fri af outdatede måder at kommunikere med jeres kunder på.

Brand illu

Hvad kan du så tage med?

Hvis du stadig er usikker på, om en brand-opdatering er det, der skal til, eller om en total re-branding er løsningen, så er du ikke alene. Svaret på dette ofte stillede spørgsmål ligger i dybden og omfanget af de udfordringer, som din virksomhed står over for.

En brand-opdatering kan være en supergod løsning til en virksomhed, der mest af alt trænger til et ansigtsløft. Det er primært en kosmetisk opdatering, men en opdatering, der kan kaste store resultater og vidtrækkende effekter af sig. En brand-opdatering kan dog ikke løse større og mere dybtliggende udfordringer, når det handler om positionering i markedet. Til den type udfordringer er re-branding den eneste løsning.

 

Brand bund